Opera och kantater

Kraus: Proserpin
Joseph Martin Kraus

Hillevi Martinpelto, Susanne Rydén, Anna Eklund-Tarantino, Stephen Smith, Lars Arvidson, Peter Mattei
Stockholms kammarorkster
Dirigent: Mark Tatlow

MSCD 422-423

Skivan kan beställas från
http://www.naxosdirect.se/länk till annan webbplats

Kategorier

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00