Opera och kantater

Lindblad & Josephson: Körverk
Adolf Fredrik Lindblad 1801­78
Drömmarne (The Dreams)
Om Winterqväll (Of a Winter¹s Eve)

Jacob Axel Josephson 1818­80
Sex sånger för blandad kör (Six Songs for Mixed Choir)

Mikaeli kammarkör
Gunilla Hallgren, sopran
Thomas Sunnegårdh, tenor
Mikael Samuelson, bariton
Bengt Forsberg, piano
Dirigent: Anders Eby

PRCD 9116

Skivan kan beställas från
http://www.naxosdirect.se/länk till annan webbplats

Kategorier

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00