Länkar   Webbkarta    A-Ö    Anpassa    Logga inöppnas i nytt fönster    In English

Ingrid och Per Welins pedagogpris


Delades ut för sista gången 2014

Priset belönade "betydelsefulla pedagogiska insatser inom stråkinstrumentområdet vad avser verksamheten före högskolenivå".


2014 Lena Brodin

Lena Brodin har obrutet under en mycket lång följd av år ägnat lejonparten av sin yrkesgärning till fiolundervisning av barn, ungdomar och även vuxna. Ännu efter hennes berättigade pensionering fortsätter hon med oförminskad kraft att uppmuntra åtskilliga elever att utveckla sitt musicerande; helt nyligen har hon kommit ut med en ny, reviderad upplaga av sin fiolskola och hon underhåller sitt eget musicerande med främst kammarmusik, till vilken hon också slussar in sina elever.

Trots sin grundliga erfarenhet är hon inte främmande för att själv aktivt delta i fortbildning inom det pedagogiska fältet, och hon har alltid till sina elever kunnat förmedla viktig kunskap om ergonomi till undvikande av skador/lidande hos fiolspelare.

2013 Jan Dahlkvist

2012 Elisabeth Lysell-Bjernkvist

2011 Christina Lundström

2010 Torbjörn Westman

Sidan uppdaterad: 2015-05-05

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00