Övriga skrifter

Svenska musikperspektiv
Redaktör: Hilleström
Utgiven: 1972
Pris: 30 kr

Nummer i Skriftserien: 9

Kategorier

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00