Nyheter
 • Kyrkomusiken hotas – staten måste rycka in
  Kyrkomusiken hotas när utbildningar inte längre har råd att ta emot studenter. Staten måste vara med och finansiera utbildningen, skriver debattörerna, däribland Kungl. Musikaliska Akademiens ständige sekreterare Fredrik Wetterqvist.
  Läs mer


 • En miljard till svensk musik
  Nyhet i skriftserien: En miljard till svensk musik. Riksdaler och kronor i tjänst hos Kungl. Musikaliska Akademien under 250 år. Ekonomihistorikern Staffan Albinsson beskriver här Kungl. Musikaliska Akademiens 250 år med fokus i hur dess verksamheter utvecklats med hjälp av Riksdagens och privatpersoners finansiering. Det ger ett nytt spännande perspektiv på akademiens historia och nutid.


  Läs mer


 • Nu öppnar anmälan till EEA24
  Idag öppnar anmälan till Eric Ericson Award, en internationell tävling för unga kördirigenter på högsta nivå. Tävlingen äger rum i Sveriges Radios konserthus Berwaldhallen den 23-26 oktober 2024 där de tävlande får leda Radiokören i finalen. Den totala prissumman uppgår till 150.000 kronor och vinnaren får leda konserter med ett flertal framstående radiokörer inom EBU under kommande konsertsäsonger. Sammantaget gör det Eric Ericson Award till den mest prestigefulla tävlingen för kördirigenter i världen. Arrangörer är Sveriges Radio, i samarbete med Kungl. Musikaliska Akademien.

  Läs mer


 • Stoppa regeringens förslag om att slopa elevens val
  Regeringen har med skolminister Lotta Edholm i spetsen aviserat stora omprioriteringar vad gäller kulturens roll i skolan – Elevens val ska slopas. Det vore ett stort misstag att inte ge framtida generationer chansen att fortsätta bygga Sverige som musik- och kulturnation.

  Läs mer

Stipendier

 • Sök årets ensemblestipendier
  Sista ansökningsdag 10 maj
  Läs mer
 • Dags att söka nationella stipendierna
  Sista ansökningsdag 3 maj
  Läs mer
 • Utlysning Christ Johnson-priserna 2023
  Ansökan stängd
  Läs mer

Akademiens publikationer

Kungl. Musikaliska Akademiens skriftserie innehåller mer än 100 titlar inom de mest skiftande områden. Flera publikationer är kostnadsfritt nerladdningsbara. Läs mer. Öppnas i nytt fönster.

Akademien på Youtube

En del av akademiens evenemang filmas eller livestreamas och finns tillgängligt att titta på när som helst. Läs mer och titta.

Akademien på Instagram!

Kalendarium

2023-06-10 16.00
Börssalen

Operan Gustaf Wasa

Konsert

Läs mer

2023-06-11 16.00
Konserthuset Stockholm

Operan Gustaf Wasa

Konsert

Läs mer

2023-07-01 10.00
Alfvéngården

Alfvéndagen 2023

Konsert och stipendieutdelning

Läs mer

2023-07-08 16.00
Alfvéngården

Grovt och grant

Konsert

Läs mer

2023-07-20 12.00
Alfvéngården

Alfvén, Wallén, Karlfeldt

Klingande föredrag

Läs mer

Musikens år 2021

Musikens-år-2021


Vi firade Musikens år 2021 och Kungl. Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum med 170 musikaliska händelser runt om i hela Sverige från Ystad i söder till Piteå i norr.
Läs om jubileet här.

 

 

Levande Musikarv

Syftet med Levande musikarv är att tillgängliggöra den dolda svenska musikskatten och göra den till en självklar del av konsertrepertoaren. En stor del av den äldre svenska konstmusiken är idag otillgänglig eftersom notmaterial saknas eller är i så dåligt skick att det är oanvändbart. Det gäller även verk av våra mest framstående tonsättare. I Levande musikarvs databas hittar du information om hundratals svenska tonsättare och tusentals musikverk. Du kan även ladda ner notutgåvor helt gratis. Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

 

Unga tankar om musik

Unga tankar om musik (UTOM) är ett fristående och oberoende nätverk som ska ta till vara på den idérikedom, potential och röst som unga verksamma i det professionella musiklivet besitter. I UTOM ska musikpersonligheter från alla genrer mötas, utvecklas, nätverka och tillsammans arbeta för framtidens inkluderande, utmanade, toleranta och djärva kulturklimat. Kungl. Musikaliska Akademien är Unga tankar om musiks beskyddare. Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

 

Sjungande barn

Alla barn ska få tillgång till sin röst med musiken som livslång resurs för självförtroende och hälsa. Vi har satt igång en landsomfattande rörelse som stärker samverkan mellan musikliv och skola, nationellt såväl som lokalt, där möjligheter och skäl för barns tillgång till sina röster synliggörs, utvecklas och där musikämnet i skolan värderas högt. Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Akademien

”Akademien har till ändamål att främja tonkonsten och musiklivet. Den skall därvid följa utvecklingen inom det svenska och internationella musiklivet, ta initiativ för att gagna musikkulturen samt på musikens skilda områden stödja utbildning, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete.”

Ur Kungl. Musikaliska Akademiens stadgar, fastställda av regeringen den 22 december 2020

Övrigt

Akademiens publikationer

Kungl. Musikaliska Akademiens skriftserie innehåller mer än 100 titlar inom de mest skiftande områden. Flera publikationer är kostnadsfritt nerladdningsbara. Läs mer. Öppnas i nytt fönster.

Akademien på Youtube

En del av akademiens evenemang filmas eller livestreamas och finns tillgängligt att titta på när som helst. Läs mer och titta.

Akademien på Instagram!