Hugo Alfvén 150-årsjubilerar 2022

År 2022 är det 150 år sedan Hugo Alfvén föddes. Kungl. Musikaliska Akademien firar denna allkonstnär med musik, konst och ord. Läs om jubileumsprogrammet här.

Nyheter
 • Deltagande i kulturskola under skoltid
  Under det senaste året har Kungl. Musikaliska Akademien, Svensk Scenkonst och Kungliga Musikhögskolan inom #Musiklyftet – och tillsammans med många andra – påtalat vikten av att barn i glesbygd måste få tillgång till kulturskolans undervisning under skoltid. Idag kom beslutet!
  Läs mer


 • Årets stipendiater och pristagare inom musikpedagogik och musikforskning
  Under Kungl. Musikaliska Akademiens Högtidssammankomst den 28 november delades stipendier och priser ut till fyra pedagoger och två forskare, som belönas för sina enastående insatser för musiklivet. Diplomen delades ut av Kung Carl XVI Gustaf till pianopedagogen Ove Lundin, musikforskaren Katarina Lindblad, musikforskaren Erik Kjellberg, flöjtläraren Agneta Andersson, brassläraren Mikko Iskanius och musikpedagogen Annika Danielsson.

  Läs mer


 • Årets musikaliska medaljer
  Kungliga Medaljen för Tonkonstens Främjande är Kungl. Musikaliska Akademiens främsta utmärkelse. Den tilldelas högt förtjänta personer för betydande insatser i svenskt musikliv. Årets medaljörer är jazzmusikern Bengt Berger, musikradioprofilen Ingemar von Heijne, producenten Kerstin Jansson, saxofonisten Jörgen Pettersson och musikforskaren Christina Tobeck. Medaljerna delades ut av Kung Carl XVI Gustaf vid Kungl. Musikaliska Akademiens högtidssammankomst den 28 november.

  Läs mer


 • De förtjänar musikaliskt förtjänsttecken
  Kungl. Musikaliska Akademiens Förtjänsttecken i guld tilldelas personer som med kompetens och hängivet arbete bidragit till verksamheten. År 2022 tilldelas Kungl. Musikaliska Akademiens förtjänsttecken i guld f.d. vaktmästare Kerstin Ericsson och professor emeritus Anders Askenfelt för sina mångåriga och avgörande insatser för akademien.

  Läs mer

Stipendier

 • Utlysning av Albin Hagströmstipendierna
  Sista ansökningsdag 15 december
  Läs mer
 • Bernadotteprogrammet
  Sista ansökningsdag 12 december
  Läs mer
 • Lokala stipendier
  Ansökan stängd 2022
  Läs mer

Musikens år 2021

Musikens-år-2021


Vi firade Musikens år 2021 och Kungl. Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum med 170 musikaliska händelser runt om i hela Sverige från Ystad i söder till Piteå i norr.
Läs om jubileet här.

Akademien på Instagram!

Akademien på Youtube

En del av akademiens evenemang filmas eller livestreamas och finns tillgängligt att titta på när som helst. Läs mer och titta.

Akademiens publikationer

Kungl. Musikaliska Akademiens skriftserie innehåller mer än 100 titlar inom de mest skiftande områden. Läs mer. Öppnas i nytt fönster.

Kalendarium

2022-11-29 18.30
Vaxholms Stadsbibliotek

Hugo Alfvén på Vaxholms Stadsbibliotek

Skärmutställning

Läs mer

2022-12-12 17.30
Kungl. Musikaliska Akademien

Sammankomst 2022

Sammanträde för Kungl. Musikaliska Akademiens ledamöter.
Endast för Kungl. Musikaliska Akademiens ledamöter

Läs mer


Akademien på Spotify!

Upptäck musikens klingande skattgömmor med oss! Varje vecka under 2021 fick vi lära känna en av akademiens ledamöter genom deras egna spellistor med favoritlåtar. Läs mer

Levande Musikarv

Syftet med Levande musikarv är att tillgängliggöra den dolda svenska musikskatten och göra den till en självklar del av konsertrepertoaren. En stor del av den äldre svenska konstmusiken är idag otillgänglig eftersom notmaterial saknas eller är i så dåligt skick att det är oanvändbart. Det gäller även verk av våra mest framstående tonsättare. I Levande musikarvs databas hittar du information om hundratals svenska tonsättare och tusentals musikverk. Du kan även ladda ner notutgåvor helt gratis. Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Unga tankar om musik

Unga tankar om musik (UTOM) är ett fristående och oberoende nätverk som ska ta till vara på den idérikedom, potential och röst som unga verksamma i det professionella musiklivet besitter. I UTOM ska musikpersonligheter från alla genrer mötas, utvecklas, nätverka och tillsammans arbeta för framtidens inkluderande, utmanade, toleranta och djärva kulturklimat. Kungl. Musikaliska Akademien är Unga tankar om musiks beskyddare. Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjungande barn

Alla barn ska få tillgång till sin röst med musiken som livslång resurs för självförtroende och hälsa. Vi har satt igång en landsomfattande rörelse som stärker samverkan mellan musikliv och skola, nationellt såväl som lokalt, där möjligheter och skäl för barns tillgång till sina röster synliggörs, utvecklas och där musikämnet i skolan värderas högt. Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Akademien

”Akademien har till ändamål att främja tonkonsten och musiklivet. Den skall därvid följa utvecklingen inom det svenska och internationella musiklivet, ta initiativ för att gagna musikkulturen samt på musikens skilda områden stödja utbildning, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete.”

Ur Kungl. Musikaliska Akademiens stadgar, fastställda av regeringen den 22 december 2020

Övrigt

Akademien på Instagram!

Akademien på Youtube

En del av akademiens evenemang filmas eller livestreamas och finns tillgängligt att titta på när som helst. Läs mer och titta.

Akademiens publikationer

Kungl. Musikaliska Akademiens skriftserie innehåller mer än 100 titlar inom de mest skiftande områden. Läs mer. Öppnas i nytt fönster.


Akademien på Spotify!

Upptäck musikens klingande skattgömmor med oss! Varje vecka under 2021 fick vi lära känna en av akademiens ledamöter genom deras egna spellistor med favoritlåtar. Läs mer

Kungl. Musikaliska Akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00