Nyheter
 • Akademiens ständige sekreterare tilldelas H.M. Konungens medalj
  Kungl. Musikaliskas Akademiens ständige sekreterare Fredrik Wetterqvist har tilldelats H.M. Konungens medalj vid medaljförläning den 6 juni 2024.
  Läs mer


 • Composer of the week
  3-7 juni är Amanda Maier-Röntgen BBC Radio 3 Composer of the week. Donald Macleod möter "the swedish sensation" tillsammans med violinisten och forskaren Jennifer Martyn. Tidigare i år gav akademiens prublikationsnämnd ut den första biografin över Maier-Röntgen, skriven av cellisten Klas Gagge.

  Läs mer


 • Tretton nya ledamöter stärker akademien
  År 2024 inträder sju nya svenska och fem nya utländska ledamöter samt en ny hedersledamot i Kungl. Musikaliska Akademien.
  – De nya ledamöternas samlade erfarenheter och kompetenser blir ett viktigt tillskott i vår akademi och vi önskar dem varmt välkomna, säger Kungl. Musikaliska Akademiens preses Susanne Rydén.


  Läs mer


 • Akademiens årsskrift 2023
  Nu finns Kungl. Musikaliska Akademiens årsskrift digitalt på hemsidan. I årsskriften presenteras årets verksamhet, priser/medaljer/stipendier, kalendarium och texter om för akademien aktuella frågor och teman.

  Läs mer

Stipendier

 • Dorothy Irvingstipendiet
  Ansök senast 23 augusti
  Läs mer
 • Fortbildningsstipendier för ensembler
  Ansökan 2024 stängd
  Läs mer
 • Nationella stipendierna 2024
  Ansökan 2024 stängd
  Läs mer

Akademiens publikationer

Kungl. Musikaliska Akademiens skriftserie innehåller mer än 150 titlar inom de mest skiftande områden. Flera publikationer är kostnadsfritt nerladdningsbara. Läs mer. Öppnas i nytt fönster.

Akademien på Youtube

En del av akademiens evenemang filmas eller livestreamas och finns tillgängligt att titta på när som helst. Läs mer och titta.

Kalendarium

2024-03-09 10.00
Prins Eugens Waldemarsudde

Marie Krøyer

Konstutställning

Läs mer

2024-05-09 10.00
Zornmuseet

Konstnärer runt Siljan

Konstutställning

Läs mer

2024-06-15 11.00
Elektronmusikstudion

Workshop: AI for music

Workshop

Läs mer

2024-06-26 13.00
Alfvéngården

Barnkördagar

Barnkörläger Alfvéngården

Läs mer

2024-06-30 13.00
Alfvéngården

Erika & Cecilia och Mats Bergström

Konsert Alfvéngården

Läs mer

 

 

Levande Musikarv

Syftet med Levande musikarv är att tillgängliggöra den dolda svenska musikskatten och göra den till en självklar del av konsertrepertoaren. En stor del av den äldre svenska konstmusiken är idag otillgänglig eftersom notmaterial saknas eller är i så dåligt skick att det är oanvändbart. Det gäller även verk av våra mest framstående tonsättare. I Levande musikarvs databas hittar du information om hundratals svenska tonsättare och tusentals musikverk. Du kan även ladda ner notutgåvor helt gratis. Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

 

Unga tankar om musik

Unga tankar om musik (UTOM) är ett fristående och oberoende nätverk som ska ta till vara på den idérikedom, potential och röst som unga verksamma i det professionella musiklivet besitter. I UTOM ska musikpersonligheter från alla genrer mötas, utvecklas, nätverka och tillsammans arbeta för framtidens inkluderande, utmanade, toleranta och djärva kulturklimat. Kungl. Musikaliska Akademien är Unga tankar om musiks beskyddare. Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

 

Sjungande barn

Alla barn ska få tillgång till sin röst med musiken som livslång resurs för självförtroende och hälsa. Vi har satt igång en landsomfattande rörelse som stärker samverkan mellan musikliv och skola, nationellt såväl som lokalt, där möjligheter och skäl för barns tillgång till sina röster synliggörs, utvecklas och där musikämnet i skolan värderas högt. Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Akademien

”Akademien har till ändamål att främja tonkonsten och musiklivet. Den skall därvid följa utvecklingen inom det svenska och internationella musiklivet, ta initiativ för att gagna musikkulturen samt på musikens skilda områden stödja utbildning, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete.”

Ur Kungl. Musikaliska Akademiens stadgar, fastställda av regeringen den 22 december 2020

Övrigt

Akademiens publikationer

Kungl. Musikaliska Akademiens skriftserie innehåller mer än 150 titlar inom de mest skiftande områden. Flera publikationer är kostnadsfritt nerladdningsbara. Läs mer. Öppnas i nytt fönster.

Akademien på Youtube

En del av akademiens evenemang filmas eller livestreamas och finns tillgängligt att titta på när som helst. Läs mer och titta.