Fortbildningsstipendium i ensemblespel

Utdelas årligen till redan existerande ensembler med en tydlig och kontinuerlig ensembleidentitet.

Stipendierna utformas i normalfallet för fortbildning efter avslutade reguljära studier och skräddarsys i samråd med respektive ensemble. Ingen medlem i ensemblen får vara äldre än 39 år. Företräde ges åt ensembler där majoriteten av medlemmarna är bosatta i Sverige.

Syftet med stipendierna är att möjliggöra en tids fortbildningsstudier för utvald(a) pedagog(er) i Sverige eller utomlands alternativt möjliggöra projekt som utvecklar ensemblen i konstnärligt hänseende. Kommersiella projekt (t.ex. skivinspelningar, kostnader - bl.a. gager - för konsertproduktioner, materielinköp och lokalhyra) kan inte komma ifråga för detta stipendium.

Det klingande resultatet av fortbildningen redovisas vid en konsert i akademiens regi. Konserten utgör en del av stipendiet och därför utgår inget konsertgage till ensemblemedlemmarna.


Ansökning
Sista ansökningsdag är 17 maj 2017.

Akademiens Stipendienämnd beslutar om vilka ensembler som kan komma ifråga för detta stipendium. Stipendienämnden kan också själv föreslå ensembler.

Beslutet baseras inte på provspelningar utan på dokumentation, inskickade inspelningar och på nämndledamöternas samlade kunskap om existerande ensembler. Observera att samtliga insända inspelningar ska vara filer i MP3-format och att det är viktigt att inspelningen är av god kvalitet.

Vid behov beslutar nämnden med stöd av inbjudna sakkunniga - främst inom musikområden som vid bedömningstillfället inte finns företrädda i nämnden.

Dags att söka

Sista ansökningsdag är den 17 maj 2017.

 

Information:
Information 2017 Pdf, 201.9 kB.

Blankett:
Blankett Ensemblestipendium 2017 Pdf, 130.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2016 års fortbildningsstipendium i ensemblespel tilldelades:

Kontakt:
Max Låke

Tel 08-407 18 07
max.lake(a)musikaliskaakademien.se