Helsingfors/Webben

Akademiens preses på Nordisk konferens om barn och sång i Helsingfors

Webbinarium

Barn och sång i norden – en framtidsdiskussion.
Lördag 5 mars kl 12.00-16.00 (13.00-17.00 finsk tid)

Varmt välkomna till ett webbinarium som genom internationellt erfarenhetsutbyte, nära grannar emellan, sätter fokus på alla barns rätt till sin röst. Vilka utmaningar står vi inför? Hur kan vi skapa bättre förutsättningar för musikundervisning och körsång för barn? Samtalet riktar sig till musiklärare, körledare, fritidsledare och andra intresserade.

Webbinariet samlar den här gången nationella aktörer från Finland, Sverige och Norge som i dagsläget arbetar med projekt avsedda att öka kunskapen om och förutsättningarna för barns sjungande. Ambitionen med samtalet är att inspirera till att prova nya vägar och ta lärdom av goda (och mindre bra!) exempel samt att bygga nätverk och lägga grunden för nya samnordiska projekt inom temat barn och sång.

Medverkar från Kungl. Musikaliska Akademien och Sjungande barn gör Susanne Rydén, preses och Ulrika Lind, projektledare.

Anmälan här. Länk till annan webbplats.

Läs hela programmet här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.