Kungl. Musikaliska Akademien

Barn och identitet

Tankeutbyte

Barns sång och identitet

Träff för inspiration och tankeutbyte

Tisdag 21 maj 2024 kl 12-16.30 • ENDAST INBJUDNA DELTAGARE

Under dagen presenterar vi Sjungande barns projekt Alla barns sångskatt Länk till annan webbplats. - sång dans och identitets-skapande i åk3 och diskuterar tankar om sång och kulturell identitet och barnens delaktighet i mötet med kulturbärare/pedagoger och skolans lärare. Inbjuden gästföreläsare är Michelle Leonards, konstnärlig ledare och grundare av Moorambilla Voices, Australien. Michelle är i Sverige för att ta del av hur vi arbetar med barn och sång och vi vill förstås lära oss av henne. Läs mer på www.moorambilla.com Länk till annan webbplats.

Några teman som vi tar upp under dagen:

  • Att förflytta musiken från passiv (lyssnande) till aktiv (utövande) hos barn
  • Att visa att musikutövande är för alla, inte enbart elit
  • Vikten av att barn möter professionella musiker, artister
  • Barns empowerment och inflytande
  • Barn i urprungsbefolkning, att ge hopp och framtidstro
  • Sången i kulturarvet och att äga sin identitet


Endast inbjudna deltagare