Kungliga Vitterhetsakademien

Bernadottestipendiaternas forskningskonferens 2021

Konferens

Bernadotteprogrammets stipendiat vid Kungl. Musikaliska Akademien 2021 är Mårten Nehrfors Hultén. Han disputerade 2018 i musikvetenskap vid Stockholms universitet och har därefter arbetat vid Musikhögskolan i Örebro. Läs mer om stipendiaten härlänk till annan webbplats.

Den 20 september möts samtliga Bernadottestipendiater på Vitterhetsakademien i Stockholm för att dela med sig av sin forskning och sina projekt.

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00