Kungliga Vitterhetsakademien

Bernadottestipendiaternas forskningskonferens 2021

Konferens

Bernadotteprogrammets stipendiat vid Kungl. Musikaliska Akademien 2021 är Mårten Nehrfors Hultén. Han disputerade 2018 i musikvetenskap vid Stockholms universitet och har därefter arbetat vid Musikhögskolan i Örebro. Läs mer om stipendiaten här Länk till annan webbplats..

Den 20 september möts samtliga Bernadottestipendiater på Vitterhetsakademien i Stockholm för att dela med sig av sin forskning och sina projekt.