Storkyrkosalen, Gamla stan

Birger Jarl – ett svenskt 1700-tals skådespel

Seminarium

Kungl. Musikaliska Akademien i samarbete med Stockholm Early Music Festival arrangerar ett seminarium lördagen den 5 juni kl 14:00 i Storkyrkosalen om det idag nästan bortglömda skådespelet ”Birger Jarl”. Verket, vars musik till största delen komponerats av Francesco Antonio Uttini och Henrik Philip Johnsen, till en text av Gustaf Fredrik Gyllenborg efter en skiss av Gustav III, hade premiär 1774, men försvann relativt snabbt från repertoaren i takt med att nya operor presenterades, inte minst av Uttini på beställning från kungen. Seminariet behandlar såväl den gustavianska operan som musiken.

1700-tals forskarna Jennie Nell, Magnus Tessing Schneider och Petra Dotlacilová medverkar i ett panelsamtal med akademiens preses Susanne Rydén som moderator, och Mark Tatlow som musikalisk introduktör och konstnärlig ledare för seminariets klingande inslag. Målsättningen är att om något år kunna sätta upp skådespelet i sin helhet.

Seminariet möjliggörs tack vare ekonomiskt stöd från Märta Christina och Magnus Vahlquists Stiftelse.

Seminariet är på engelska och kommer att streamas.
Se sändningen här Länk till annan webbplats.

Se också Länk till annan webbplats.