Kungl. Musikaliska Akademien

Den samtida experimentiella musikens villkor och förutsättningar

Seminarium

Torsdag 30 maj kl. 12.30–15.00
Kungl. Musikaliska Akademiens ledamotssal

Endast för inbjudna deltagare

 

Kungl. Musikaliska Akademien arrangerar ett samtal om den nutida musikens villkor och infrastruktur. Bristen på långsiktiga stödformer och anslag som möjliggör deltagande i internationell samverkan kommer att lyftas liksom problemet med att finna lämpliga scener med utrustning och teknik för konstnärligt och publikt kontinuerligt arbete inom musikfältet.

Medverkande gäster:

Elsbeth Berg, Levande Musik, som initierade en Hearing kring detta tema 17 november i Göteborg, kommer att rapportera från denna.

Bjørnar Habbestad, konstnärlig ledare för nyMusikk, berättar om organisationens erfarenheter med norska finansieringsmekanismer for nutida musik.

I samtalen deltar också Ivo Nilsson, tonsättare och musiker, Jörgen Pettersson, musiker och konstnärlig ledare för Svensk Musikvår.

Moderator: Hans Davidsson, vice-preses Kungl. Musikaliska Akademien