Folk & Kultur, Eskilstuna

Det svenska musikundrets framtid

Seminarium

Torsdag 10 februari kl 09.30 – 10.30

Ett samtal om det svenska musikundrets framtid.

Förutsättningarna för det fria musiklivet, musikinstutitionerna och populärmusiken vilar på att många blir musikintresserade tidigt i livet, att det finns goda möjligheter att utöva musik och att det finns relevanta utbildningsspår för de som drömmer om att arbeta med musik. Kompetensförsörjningen till musiklivet har allvarliga brister och tillgodoser inte behoven. "Det svenska musikundret" hotas.

Vilka politiska beslut krävs? Och vad kan musiklivet självt göra för att komma tillrätta med problemen? Rektor Helena Wessman samtalar med Susanna Rydén, preses KMA, och Mikael Brännvall, VD Svensk scenkonst.

Läs mer här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.