Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8

Emil Sjögren 1853-1918: en innovativ retrospektiv

Symposium

Kungl. Muskaliska akademiens ledamotsal, Blasieholmstorg 8, Stockholm
Föranmälan krävs

År 2018 är det hundra år sedan tonsättaren Emil Sjögren avled. Det uppmärksammas av Emil Sjögren-sällskapet och KMA under ett symposium där Sjögrens kammarmusik, sånger och litterära intressen behandlas, men också de miljöer där hans musik kom att spela en viktig roll. Som improviserande organist lockade han folk till gudstjänster och han var en del av den musikaliska bildningsvågen i Sverige runt år 1900.

En rad av de främsta musikvetarna inom området för svensk sekelskiftesmusik deltar i detta symposium som speglar Sjögren i helporträtt men också visar helt nya perspektiv på hans gärning. Bland temana finns det exotiska hos Sjögren, hans kontrapunktiska sidor och banden till den danska kulturen. Medverkar gör forskarna Jacob Derkert, Anders Edling, Karin Hallgren, Sverker Jullander, Claus Röllum Larsen, Boel Lindberg, Mattias Lundberg, Ola Nordenfors och Erik Wallrup. Ingrid Lindgren, med en lång rad inspelningar av Sjögrens musik bakom sig, spelar pianomusik av tonsättaren och kommenterar styckena.

Efter symposiet, kl. 18.00–19.15, arrangerar KMA tillsammans med Kungl. Musikhögskolan i Stockholm en Klingande akademi i Nathan Milstein-salen, Musikhögskolan. Sångerskan Paulina Pfeiffer, violinisten Tobias Ringborg och pianisten Anders Kilström framför musik av Sjögren. Anders Edling, ordförande i Emil Sjögren-sällskapet, och musikvetaren Boel Lindberg deltar i ett samtal om Sjögrens gärning. Moderator: Sara Norling,

Symposiet och Klingande akademi är kostnadsfria men föranmälan krävs.

Hålltider:

09.30–10.00 Kaffe och samling

10.00–12.20 Symposium, förmiddagspass

12.20–13.50 Lunch (ordnas av var och en på egen hand)

13.50–17.00 Symposium, eftermiddagspass (med paus för kaffe)


Detaljerat program:

09.30–10.00 Kaffe och samling

10.00–10.10 Inledningsord

10.10–10.40 Sverker Jullander: ”Det finns ej make”: Om Emil Sjögren som organist och orgeltonsättare

10.40–11.10 Mattias Lundberg: Inget ”dolce far niente”: Sjögrens kontrapunktstudier för Friedrich Kiel 1879–80

11.10–11.20 Ingrid Lindgren, piano och kommentar. Preludium och fuga d-moll op. 39.

11.20–11.50 Claus Røllum-Larsen: The Danish Connection: Emil Sjögren i Köpenhamns musikliv

11.50–12.20 Boel Lindberg: Resande i romanser – Emil Sjögrens turnerande i Sverige 1898–1917

12.20–13.50 Lunch

13.50–14.20 Jacob Derkert: Genre och individualitet i Emil Sjögrens violinsonater

14.20–14.50 Erik Wallrup: Stämning/atmosfär: Om Sjögrens karaktärer

14.50–15.05 Kaffe

15.05–15.15 Ingrid Lindgren, piano och kommentar. Ur Erotikon op. 10: nr 2 Allegretto, nr 4 Andantino, nr 5 Andante tranquillo

15.15–15.45 Karin Hallgren: Legenden Tannhäuser: Emil Sjögren, August Söderman och intresset för musikteater

15.45–16.15 Ola Nordenfors: ”Vår störste lyriker i tonernas värld”: Om Emil Sjögrens textval

16.15–16.45 Anders Edling: I seraljens och Hasans trädgårdar: Emil Sjögren och det exotiska

16.45–17.00 Slutord


Anmälan till symposiet på Kungl. Musikaliska akademien:
evenemang@musikaliskaakademien.se

Anmälan till Klingande akademi kan göras på samma mailadress.