Stora Salen, Musikaliska, Stockholm

Högtidssammankomst

Högtidligt firande för akademiens ledamöter och inbjudna gäster.
Endast för inbjudna.

Akademien består av cirka 170 svenska ledamöter och 60 utländska, samt fyra hedersledamöter. Bland ledamöterna återfinns musiker, sångare, tonsättare, musikforskare, pedagoger, musikadministratörer och journalister.

Varje år sammanträder ledamöterna vid minst fyra sammankomster som endast är till för ledamöterna.