Musikaliska

Högtidssammankomst

Akademiens årliga högtidssammankomst.
Endast för inbjudna

Sista måndagen i november samlas akademiens ledamöter till den årliga Högtidssammankomsten i akademiens Stora sal på Nybrokajen 11. På programmet står bland annat den Ständige sekreterarens årsberättelse och utdelning av pris och medaljer. Som sig bör bjuds också på rikligt med musikinslag.