Kungl. Musikhögskolan, Stockholm

IMPRO 2021: #2 Improvisation över gränserna - improvisation VS komposition

Livesänd Konsert

Vidga dina vyer med impro!

#2 Improvisation över gränserna – improvisation VS komposition. Jazzsångerskan Lina Nyberg möter klassiska violinisten Cecilia Zillacus och pianoimprovisatören Arne Forsén i musik och samtal. Moderator Per Mårtensson.

Lina Nyberg undervisar i jazzsång på KMH och räknas som en av landets främsta jazzsångerskor och kompositörer. Sedan skivdebuten "Close" duo med Esbjörn Svensson 1993 har hon producerat 19 album i eget namn med gräddan av jazzmusiker i Sverige. De senaste åren har hon förutom i Skandinavien, även turnerat i Portugal, Tyskland, Argentina och Brasilien. Hon har mottagit Grammis, Lars Gulllin stipendiet, Kungliga Musikaliska Akademins stora jazzpris, Sveriges Radios pris Jazzkatten m.m. Hon är också upphovsperson till Sveriges Radio P2s signaturmelodi och valdes 2020 in i Kungliga Musikaliska Akademin.

Cecilia Zilliacus är professor på klassisk violin på KMH och en av Sveriges främsta violinister. Hon har Norden och Europa som arbetsfält och hennes mångsidiga repertoar av solistiska och kammarmusikaliska verk har genom åren fört henne in i ett oräkneligt antal samarbeten med tonsättare och symfoniorkestrar. Cecilias Zilliacus arbete med att lyfta fram okända tonsättare - både manliga och kvinnliga - har lett till en mycket bred repertoar och med trion Zilliacus-Raitinen-Forsberg erhöll hon Grammis 2019 för CD:n ”Amanda Maier vol. 3”. Även Cecilia är ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien.

Arne Forsén undervisar i piano och improvisation på KMH. Han har en ovanligt stor spännvidd i sin musik och med avstamp i jazz och fri improvisation rör han sig fritt över gränserna till svensk folkmusik, västafrikansk musik och klassisk musik. Improvisation i alla dess mångskiftande former står i fokus och Arne har tagit initiativ till många projekt med syftet att bygga broar mellan olika musikaliska genrer. Men denna drivkraft leder honom även till samarbeten med andra konstarter, inte minst dans. Våren 2019 släpptes hans solo-CD ”Visa från Dorotea” med tolkningar av svensk folkmusik. Brita Cronvall skrev i DN: ”Jag tänker att det tar ett liv att uppnå känsligheten han har i fingrarna".

Per Mårtensson är sedan hösten 2016 anställd som lektor i komposition vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Som tonsättare har han huvudsakligen komponerat instrumentalmusik, men även intresserat sig för blandformer mellan instrumental- och elektroakustisk musik. I slutet av 1990-talet studerade han vid IRCAM i Paris där han också deltog i ett forskningsprojekt om virtuella strängar. Han har undervisat på Gotlands Tonsättarskola sedan 1996 och varit konstnärlig ledare där sedan 2001. 2001-03 var han Composer in Residence vid Musikradion, P2. Under våren 2007 var han gästprofessor i komposition vid Indiana University i USA. Foto Filip Melo.

Konserten är en del av projektet ”IMPRO: 2021”, ett samarbete mellan musikhögskolorna i Sverige initierat av Kungliga Musikaliska Akademin under 250-årsjubileet 2021.

Arrangör:
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Konserten livesänds från Kungl. Musikhögskolans Youtube-kanal Länk till annan webbplats.

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Facebook-evenemang Länk till annan webbplats.

Datum: 12 mars

Tid: 16.00 - 16.45

Plats: Livesänds från Nahan Milsteinsalen

Detta evenemang är en del i ett helt nytt samarbete mellan landets högre musik- och operautbildningar med anledning av Kungl. Musikaliska akademiens 250-årsjubileum:

"Tillsammans med Sveriges musikhögskolor och operautbildningar genomförs med anledning av detta jubileum ett helt nytt samarbete med improvisation som gemensam nämnare. Samarbetet ska kunna ta sig olika uttryck och bestå av många olika delar, men gemensamt för det hela ska vara att alla genrer ska kunna involveras, att detta ska vara en språngbräda för framtida samarbeten mellan lärosätena och att denna verksamhet ska genomsyras av en ömsesidig vilja att utforska varandras musikaliska kompetenser för att nå sitt eget konstnärliga, vetenskapliga eller pedagogiska djup.”