Hugoteatern vid Institutionen för opera, Stockholm

IMPRO 2021: Anna och Eva Lindal

Konsert, seminarium

Institutionen för opera på SKH bjuder in till digitalt konsertseminarium med Anna och Eva Lindal. Evenemanget är en del i ett helt nytt samarbete mellan landets högre musik- och operautbildningar med anledning av Kungl. Musikaliska akademiens 250-årsjubileum - IMPRO 2021.

Anna och Eva Lindal är systrar och rör sig fritt mellan olika musikaliska genrer och uttryck inom den samtida musiken. Med djupa rötter i europeisk tradition kombinerat med nyfikenhet gör de upp med musikhistorien och traditionerna. Systerskap gör samspelet till en lek som är lätt och enkel och djupt allvarlig. De har två tydliga röster som tillsammans skapar en frihet som går utöver det individuella uttrycket. Text och poesi är viktiga inspirationskällor såväl i samarbete med poeter som i det musikaliska språkets alla förfinade fraseringar och meningar.

Sedan ett antal år improviserar de tillsammans och har även gett ut en skiva med helt improviserad musik - ”Bäver” 2020. Vid detta konsertseminarium kommer de att berätta om utvecklingen från klassiska musiker till improvisatörer, vad som inspirerar och utmanar, hur går det till när man skapar musik med fri improvisation, finns det metoder eller arbetsprocesser som går att lära sig? De kommer att visa på olika förhållningssätt och ingångar till improvisation utifrån erfarenheter som klassiska musiker och samtida interpreter.

Seminariet avslutas med en konsert.

Arrangör: Institutionen för Opera vid Stockholms Konstnärliga Högskola

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detta evenemang är en del i ett helt nytt samarbete mellan landets högre musik- och operautbildningar med anledning av Kungl. Musikaliska akademiens 250-årsjubileum:

"Tillsammans med Sveriges musikhögskolor och operautbildningar genomförs med anledning av detta jubileum ett helt nytt samarbete med improvisation som gemensam nämnare. Samarbetet ska kunna ta sig olika uttryck och bestå av många olika delar, men gemensamt för det hela ska vara att alla genrer ska kunna involveras, att detta ska vara en språngbräda för framtida samarbeten mellan lärosätena och att denna verksamhet ska genomsyras av en ömsesidig vilja att utforska varandras musikaliska kompetenser för att nå sitt eget konstnärliga, vetenskapliga eller pedagogiska djup.”