Framflyttad - Nytt datum inom kort

IMPRO 2021: Att jamma på och med instrumentet dator

Seminariet är framflyttat - nytt datum publiceras inom kort
Livestreamat seminarium

Okonventionella, annorlunda och musikaliskt kreativa användningsområden med datorn som verktyg. Olika sätt att använda datorn som musikinstrument på scen, vid improvisation och som elektronisk bandkompis att jamma med i studion. Datorn kan vara mycket mer än midi-sequenser och bandspelare i samband med musikskapande.

David Engström – adjunkt och programledare för musikproduktionsprogrammet. Undervisar i musikproduktion, komposition, datorintrument och metodik vid Musikhögskolan Ingesund

Livestreamas

Arrangör:
Musikhögskolan Ingesund

Detta evenemang är en del i ett helt nytt samarbete mellan landets högre musik- och operautbildningar med anledning av Kungl. Musikaliska akademiens 250-årsjubileum:

”Tillsammans med Sveriges musikhögskolor och operautbildningar genomförs med anledning av detta jubileum ett helt nytt samarbete med improvisation som gemensam nämnare. Samarbetet ska kunna ta sig olika uttryck och bestå av många olika delar, men gemensamt för det hela ska vara att alla genrer ska kunna involveras, att detta ska vara en språngbräda för framtida samarbeten mellan lärosätena och att denna verksamhet ska genomsyras av en ömsesidig vilja att utforska varandras musikaliska kompetenser för att nå sitt eget konstnärliga, vetenskapliga eller pedagogiska djup.”