Kungl. Musikhögskolan, Stockholm

IMPRO 2021: Att undervisa i improvisation

Inriktning med Klas Nevrin och Olof Misgeld och studentgrupper (internt evenemang)

Utifrån sitt forskningsprojekt ”Musik i oordning” presenterar Klas Nevrin modeller för att undervisa i undersökande, experimentell improvisation.

Olof Misgeld undervisar i improvisation med svensk folkmusik som utgångspunkt. Seminariet inleds med en "demo-master-class" med studenter från KMH och därefter följer samtal tillsammans med Henrik Frisk, Lina Nyberg, Sven Ahlbäck, Emma Reid och Arne Forsén.

Arrangör: Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Datum: 4 mars 2021

Tid: 15.15 - 17.00

Plats: Zoom (Obs! internt evenemang, endast för studenter och lärare på Kungl. Musikhögskolan och andra högskolor)

Zoom-länk Länk till annan webbplats.

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detta evenemang är en del i ett helt nytt samarbete mellan landets högre musik- och operautbildningar med anledning av Kungl. Musikaliska akademiens 250-årsjubileum:

"Tillsammans med Sveriges musikhögskolor och operautbildningar genomförs med anledning av detta jubileum ett helt nytt samarbete med improvisation som gemensam nämnare. Samarbetet ska kunna ta sig olika uttryck och bestå av många olika delar, men gemensamt för det hela ska vara att alla genrer ska kunna involveras, att detta ska vara en språngbräda för framtida samarbeten mellan lärosätena och att denna verksamhet ska genomsyras av en ömsesidig vilja att utforska varandras musikaliska kompetenser för att nå sitt eget konstnärliga, vetenskapliga eller pedagogiska djup.”