Studio Acusticum, Piteå

IMPRO 2021: Box Play

Konsert, utbildning

Med anledning av Kungl. Musikaliska Akademiens jubileumsår inbjuder Musikhögskolan i Piteå tonsättarstudenter vid alla musikhögskolor i Sverige att bidra med musikaliska boxar för kör. Boxarna ska användas som imporvisatoriskt underlag för flera konsertverk för blandad kör (SATB) och live-elektronik. Projektet innehåller workshop, seminarium och konsert.

Luleå tekniska universitet bjuder in till en unik musikalisk upplevelse i improvisationens tecken!

Med anledning av Kungliga Musikaliska Akademiens jubileumsår har Musikhögskolan i Piteå inbjudit tonsättarstudenter vid alla musikhögskolor i Sverige att bidra med musikaliska ”boxar” för kör. Boxarna används som improvisatoriskt underlag för ett nytt experimentellt verk för blandad kör (SATB) och live-elektronik – BOX PLAY. Verket framförs i Studio Acusticum av Kammarkören vid Piteå Musikhögskola och en skräddarsydd elektronikensemble med lärare och studenter från kompositionslinjen.

Evenemanget består av två delar: en workshop med fri improvisation och en konsert där det slutgiltiga verket BOX PLAY uruppförs.
________________________________________________________________________

WORKSHOP 14 OKT kl. 18:00-19:00
Evenemanget inleds med en improvisationsworkshop där kammarkören och elektronikensemblen kommer att improvisera fritt utifrån ett komponerat underlag. Samspelet mellan sångarna, dirigenterna och de elektroniska klangerna utgör här grunden för den musikaliska processen. Resultatet är ett äventyrlig utforskande av musikaliska gester som transformeras, sammanstrålar och går i strid med varandra…

KONSERT 14 OKT kl. 20:00-21:00: BOX PLAY
BOX PLAY är en ”stafettkomposition” med bidrag från olika tonsättarstudenter. Bidragen har satts samman till ett fullskaligt verk för kör och live-elektronik. Musiken färdas mellan kontrasterande texturer, harmonier och klanger. Under resans gång improviserar musikerna inom ramen för det komponerade materialet. Elektroniken används här både för att införa främmande ljud och för att i realtid förvandla körklangerna till utomvärldsliga gestalter. I dialogen mellan det mänskliga och det elektroniska uppstår den konstnärlig lek som verket söker förverkliga.
________________________________________________________________________

ELEKTRONIKENSEMBLEN
Under ledning av:
Hans Lennart Jonsäll
Jörgen Häll

MUSIKHÖGSKOLANS KAMMARKÖR, PITEÅ
Under ledning av bland andra:
Erik Westberg
Mathieu Keith

EVENEMANGET ARRANGERAS I SAMARBETE MED:
Kungliga Musikaliska Akademien
Luleå tekniska universitet
Studio Acusticum
Kulturföreningen Kluster
Courthouse Music

Länk till Facebookeventet här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.