Musikhögskolan Ingesund (livestreamas)

IMPRO 2021: Improvisera mera - om lärande genom improvisation
i musikundervisningen

Digitalt seminarium

Improvisera mera - om lärande genom improvisation i musikundervisningen
En digital presentation (livestreamas) inklusive improviserande studenter.

Christina Larsson - Fil.Dr, lektor i Musikpedagogik, Musikhögskolan Ingesund, Karlstads universitet

Arrangör:
Musikhögskolan Ingesund

Länk till livestreaming. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detta evenemang är en del i ett helt nytt samarbete mellan landets högre musik- och operautbildningar med anledning av Kungl. Musikaliska akademiens 250-årsjubileum:

”Tillsammans med Sveriges musikhögskolor och operautbildningar genomförs med anledning av detta jubileum ett helt nytt samarbete med improvisation som gemensam nämnare. Samarbetet ska kunna ta sig olika uttryck och bestå av många olika delar, men gemensamt för det hela ska vara att alla genrer ska kunna involveras, att detta ska vara en språngbräda för framtida samarbeten mellan lärosätena och att denna verksamhet ska genomsyras av en ömsesidig vilja att utforska varandras musikaliska kompetenser för att nå sitt eget konstnärliga, vetenskapliga eller pedagogiska djup.”