Musikhögskolan i Örebro

IMPRO 2021: Konsert och workshop med Suranjana Ghosh

Konsert, seminarium, utbildning

Konsert med den indiska tablaspelaren Suranjana Ghosh.
Efter konserten följer en workshop om indisk musik och improvisation med Suranjana Ghosh.

2021-11-11 12:30 - 13:00 Konsert
2021-11-11 13:30 - 15:30 Workshop

Arrangör: Musikhögskolan vid Örebro Universitet

Detta evenemang är en del i ett helt nytt samarbete mellan landets högre musik- och operautbildningar med anledning av Kungl. Musikaliska akademiens 250-årsjubileum:

"Tillsammans med Sveriges musikhögskolor och operautbildningar genomförs med anledning av detta jubileum ett helt nytt samarbete med improvisation som gemensam nämnare. Samarbetet ska kunna ta sig olika uttryck och bestå av många olika delar, men gemensamt för det hela ska vara att alla genrer ska kunna involveras, att detta ska vara en språngbräda för framtida samarbeten mellan lärosätena och att denna verksamhet ska genomsyras av en ömsesidig vilja att utforska varandras musikaliska kompetenser för att nå sitt eget konstnärliga, vetenskapliga eller pedagogiska djup.”