Digital konsert från Kalmar domkyrka

Känslosamma stråkar - kammarmusik med violin, cello och orgel

Konsert

Program:
Birger Anrep-Nordin (1888—1946)
• Lamento
Elfrida Andrée (1841—1929)
• Andante cantabile (1900)
Gösta Nystroem (1890—1966)
• Lent ur Violakonsert (1940)
Otto Olsson (1879—1964)
• Romans opus 24 (1910)

Programmet innefattar fyra verk av fyra medlemmar i Kungl. Musikaliska akademien. Anrep-Nordin var organist i Kalmar domkyrka 1914-23 och hans Lamento har troligen tillkommit under den perioden. Elfrida Andrées stycke var av allt att döma ett stycke hon var mycket nöjd med eftersom det finns i fyra olika versioner. Denna version innehåller även ett inledande recitativ som bara förekommer här.

Nystroems Lent är en transkription av mellansatsen av hans Konsert för viola och orkester. Verket fördigställdes 1940 just då Frankrike invaderats av Tyskland, och Nystroem gav verket undertiteln Hommage á la France - Hyllning till Frankrike. Olssons Romans är ett av de förnämsta verken vi har för violin och orgel. Dess sköna melodik och harmonik, dess ansenliga längd och dess balanserade form gör det till ett viktigt verk i genren.

Medverkande:
Camille Vasseur – violin
Zéphyrin Rey-Bellet – cello
Jan H Börjesson – orgel

Arrangör:
Kalmar domkyrkomusik