Youtube och Facebook

Klingande Akademi - Världens musik i Sverige #1

Samtalsserie i två delar

I samarbete med tankesmedjan Unga tankar om musik presenterar Kungl. Musikaliska Akademin två Klingande Akademier med rubriken ”Från Kurdistan till Gamla stan - världens musik i Sverige”.

Del 1 i samtalsserien vill visa på vilken enorm musikalisk rikedom som strömmat in till Sverige de senaste 50 åren. Panelen bestående av Robin Cochrane, Sofia Berg-Böhm och Juan Romero diskuterar på vilket sätt vi kan bli bättre på att ta emot hitflyttade musiker för att de lättare ska kunna bli en del av det svenska musiklivet i allt från arbetstillfällen, stipendier och utbildningsmöjligheter.

För den fantastiska musiken står Feras Charestan, qanun och Alan Kamil, violin.

Moderator
Robin Cochrane, slagverkare och f.d ordförande för Unga tankar om musik.

Ljud
Alexander Tyberg
Filmproduktion
Karl Sahlin & Zetter Media