Växjö Konserthus

Kompositionsprojekt med Musica Vitae

Konsert

Kompositionsprojektet inleddes vid mitten av 1990-talet en era med återkommande samarbeten mellan svenska orkestrar/kammarorkestrar och kompositionsutbildningarna vid Musikhögskolan i Malmö, Högskolan för Scen och Musik vid Göteborgs universitet och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och är därmed det äldsta kontinuerliga samarbetet med sina 25 år och som skapat fina möjligheter för unga komponister att skriva för stråkorkester.

Två studenter från vardera musikhögskola möter Musica Vitae, repeterar, har samtal med dirigenten och närvarar vid konserten som även spelas in. Tidigare hölls konserterna i Växjö konserthus och Utvandrarnas Hus men från 2020 är verksamheten flyttad till nya lokaler på Nygatan 6.