De Geerhallen, Norrköping

Kompositionsprojekt med Norrköpings Symfoniorkester

Konsert

Att komponera för symfoniorkester är en dröm för många kompositionsstuderande. Sedan 2012 har studenter vid Högskolan för Scen och Musik vid Göteborgs universitet, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och Musikhögskolan i Malmö haft förmånen att komponera musik för Norrköpings Symfoniorkester.

Studenterna får möta dirigent och musiker under komponerandets gång och har sedan möjlighet att korrigera och komplettera sina verk innan de skall sända partitur och stämmor till orkestern så att dirigent och musiker kan förbereda sig inför repetitions- och konsertveckan som genomförs i De Geerhallen. Projektet spelar en mycket viktig roll för den framtida svenska orkestermusiken inom det nutida kompositionsfältet.