Digitalt

Kompostionsprojekt med Blåsarsymfonikerna

Konsert

Samarbetet mellan Blåsarsymfonikerna, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och Musikhögskolan i Malmö inleddes under 1990-talet och har sedan dess genomgått en kontinuerlig utveckling till den välfungerande form det har idag och som kompletterar övriga kompositionssamarbeten genom att studenterna får komponera för blåsorkester vilket ställer andra krav på orkestrering och klangbalans än en symfoni- och stråkorkester.

Ett varierande antal studenter får varje år möjlighet att skriva korta verk för blåsorkestern. Dirigent och studenter möts innan det slutgiltiga partituret skall lämnas till orkestern. Repetitioner och konserter genomförs numera i Kungasalen på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Kompositionsprojektet ingår i Blåsmusikens dag den 22 maj som du kan läsa mer om här.