Kungl. Musikaliska Akademien

Körledarworkshop

Seminarium

Som en del av det pågående jubileumsåret för Hugo Alfvén 150 år vill vi förstås lyfta fram Alfvén som arrangör och kompositör av körmusik. Det blir flera fina tillfällen under året att uppmärksamma såväl körsången i Sverige som Dig – en av alla våra så viktiga körledare.

Körledarworkshop – lördagen den 27 augusti kl 10-16

Lördagen den 27 augusti anordnar Kungl. Musikaliska Akademien en körledarworkshop med musik av Hugo Alfvén i akademiens ledamotssal på Blasieholmstorg 8 i Stockholm. Lärare är professor Cecilia Rydinger, och en vokalensemble med stöd av en pianist finns också på plats. Under den dagen arbetar vi med de stycken av Alfvén som ska sjungas vid sing along-konserten den 19 november i Berwaldhallen (se nedan). När Du sedan kommer till Berwaldhallen i november tillsammans med din kör är ni väl förberedda för att få ut så mycket som möjligt av upplevelsen. Ni har därefter också alla möjligheter att framträda på hemmaplan med Hugo Alfvéns körmusik.

Anmälan
Till workshopen väljs 15 anmälda körledare ut att delta. Åhörarplatser finns också att boka.
Anmälan skickas till: evenemang@musikaliskaakademien.se senast 6 juni.

Med anmälan skickar du information om ev allergi rörande kost.

Med anmälan för aktiva i workshop skickas även ett kort CV innehållande: utbildning, körerfarenheter och nuvarande verksamhet som körledare (max 2 sidor).

Kostnad körledarworkshop
Anmälningsavgift workshop: 1 500 kr I avgiften ingår noter, workshop, fika, lunch.
Anmälningsavgift åhörarplats: 500 kr. I avgiften ingår att ta del av dagens workshop, fika, lunch, samt lån av noter under dagen.

Tips: sök bidrag från arbetsplats, församling, studieförbund, skola, stad etc för anmälningsavgift.

I början av juni ges besked om du antagits till workshop, aktiv såväl som åhörarplats återkopplas, Då får du också information om inbetalningsuppgifter samt notdistribution.

Repertoarlista workshop Pdf, 118 kB.


Sing along-konsert för hela kör-Sverige
Den 19 november arrangeras en stor Sing along-konsert i ett samarbete mellan Kungl. Musikaliska Akademien och Berwaldhallen. Alla intresserade körledare och sångare är då välkomna att repetera och framföra Alfvéns körmusik i dels välkända, dels helt nya arrangemang. Detta tillsammans med Radiokören under ledning av Cecilia Rydinger. Repetitioner från kl 11 och konsert kl 15-17. Läs mer här och boka biljetter på Berwaldhallens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gehrmans Förlag har nyligen utkommit med en särskild jubileumsutgåva med tolv av Alfvéns kompositioner för blandad kör, vilka ska utgöra grunden för såväl workshop 27 augusti som evenemanget i Berwaldhallen 19 november. I jubileumsgåvan ingår bland annat två av Alfvéns vackra julsånger, för de körer som planerar framträdanden i juletid. Ett storslaget hyllande av Hugo Alfvéns körmusik har vi alltså att se fram emot nu under 2022!

Ett storslaget hyllande av Hugo Alfvéns körmusik har vi alltså att se fram emot under 2022!

Kungl. Musikaliska Akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00