Sverige

Körsångens dag

Konsert

På Körsångens dag den 3 september uppmanar Körförbundet körer i Sverige att sjunga en Alfvénsång samtidigt kl 12.00.

Mer information kommer.

Kungl. Musikaliska Akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00