Ledamotssalen, Blasieholmstorg 8, Stockholm

Lansering av akademiens 250-årsjubileum

Akademiens 249:e födelsedag
Endast för inbjudna

Den 8 september firar Kungl. Musikaliska akademien sin 249:e fördelsedag och samtidigt passar vi på att lansera det stundande 250-årsjubileet.

Håll öron och ögon öppna efter jubileumsaktiviteter under 2021. Plötsligt dyker vi upp helt nära dig!