Digitalt från Musikaliskas Stora sal

LIVESÄNDNING: Högtidssammankomst

Sammankomst för akademiledamöter och allmänheten
Streamas i akademiens sociala medier

Som en avspark inför Kungl. Musikaliska akademiens 250-årjubileum kommer akademiens årliga högtidssammankomst för första gången vara helt öppen för allmänheten. Den 30 november kl 19.00 bjuder akademien in till en digital högtid med livemusik, utdelning av priser, medaljer och kärnfulla tal.

Medverkande (i urval):
Susanne Rydén, preses
Fredrik Wetterqvist, ständig sekreterare

Musiker och sångare med koppling till akademiens verksamhet

Här kommer länk till sändningen att publiceras.

Foto: Urban Wedin