Digitalt, Online

Månadens musikforskning

Digitalt seminarium

I samband med KMA:s 250-årsjubileum vill vi uppmärksamma den forskning som sker vid landets sex musikhögskolor. Varje månad under hela 2021 presenterar en forskare sin forskning mot bakgrund av frågor relaterade till aktuella samhällsutmaningar.

Forskarna kommer från olika ämnen och forskargrupper såsom musikpedagogik, konstnärlig forskning, musikvetenskap och musikterapi. Presentationen görs genom en film på max 15 minuter som finns tillgänglig på respektive Musikhögskolas hemsida
under en månad.

Se de presentationer som hittills finns publicerade HÄR Öppnas i nytt fönster.

Arrangör:
Musikhögskolorna i Örebro, Göteborg, Ingesund, Malmö, Piteå och Stockholm