Aulinsalen, Konserthuset i Stockholm

Mångfald, identitet, inkludering

Klingande Akademi
Fri entré!

Vad kan vi lära av musiken? Kungl. Musikaliska akademien bjuder in till ett samtal där begreppen mångfald, identitet och inkludering tolkas och belyses utifrån den musik vi alla ser som så viktig, och med improvisationen som återkommande tangeringspunkt.

I sin roll som musiker och tonsättare men också ur en pedagogs tydliga studentperspektiv delar Anders Jormin med sig av sina tankar kring vilka metoder och på vilka sätt vi förmedlar och undervisar i musik.

Medverkande:
Anders Jormin professor & kontrabasist
Lena Willemark fiol/sång

m.fl.