Kapellsalen, Palaestra et Odeum - Lund

More With Less – Duo Dubois | Lund Contemporary 2021

Konsert

Tonsättarkollektivet Hertzbreakerz bjuder tillsammans med italienska Duo Dubois in till en nydanande konsert för saxofon, slagverk och elektronik. Projektet ”More with less” är inspirerat av 1800-talets så kallade ”arie da baule” (ungefär ”koffert-arior”), arior som operastjärnorna hade med sig ”i sin koffert” för att kunna framföra när som helst då det behövdes under föreställningarna. I ”More with less” har syftet varit att tonsättarna i samarbete med musikerna skapar stycken som på liknande sätt är lätta att ”bära med sig”, till exempel vad gäller uppställningen av slagverk och elektronik. Själva kompositionerna relaterar också, på olika sätt, till den klassiska operarepertoaren.

LUND CONTEMPORARY är en festival för samtida konstmusik som arrangeras av Odeum vid Lunds universitet i samarbete med en rad lokala och regionala aktörer. I ett varierat program blandas nyskriven musik med paneldiskussioner och experimentella upplevelser med interaktiva element. Festivalen har tidigare gått av stapeln 2017 och 2019. På grund av Covid-19-pandemin är 2021 års upplaga uppdelad i två delar – en digital och en publik. Den digitala delen består av ett antal videor som publicerades i februari och mars och finns tillgängliga på festivalens hemsida. Den publika delen börjar 2 juni och kommer att spridas ut över resten av året. Hela festivalen ingår i Kungl. Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum och flera av konserterna har direkt eller indirekt koppling till akademiens ledamöter.

Läs mer om festivalen och om evenemanget här Länk till annan webbplats.