Kungl. Slottet

Musikens och rörelsens betydelse för psykiskt välbefinnande

Seminarium

Det finns indikationer på att covid-19-pandemin har påverkat barns och ungas välmående i negativ riktning och det är troligt att effekterna av pandemin kommer att leva kvar även efter att smittspridningen har avstannat och samhället kan återgå till det normala.

Överlag, vet vi att ungas självskattade hälsa generellt blir sämre. Livsvillkoren för barn och unga i Sverige har blivit hårdare, med en ökad press och social tävlan inom flera områden. Utvecklingen påverkar måendet och bidrar till psykisk ohälsa. En av sex unga i Sverige lider av psykisk ohälsa.

Musik och rörelse är exempel på aktiviteter som påverkar vårt psykiska välbefinnande. Musik och rörelse är dessutom en viktig del av barn och ungas liv. Vi vill sprida kunskap om psykisk hälsa, vilken nytta musik och rörelse har som skyddsfaktorer och hur det går att använda dessa som verktyg. 

30 november genomförs ett seminarium på temat musikens och rörelsens betydelse för psykiskt välbefinnande, för att belysa temat, sprida kunskap och inspirera genom goda exempel.

Medverkande från UTOM:

Rebecca Petersson sång

Jakob Koranyi cello

Erik Renöfält Fhager gitarr


Endast inbjudna gäster.


Arrangör: Kronprinsessparets Stiftelse i samarbete med MIND, Tim Bergling Foundation och Kungl. Musikaliska Akademien.