Ledamotssalen, Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8

Musikforskaren och lyssnandet

Seminarium
Föranmälan krävs

I strävan att göra musikforskning vetenskapligt stringent har någonting viktigt ofta skjutits åt sidan. Det gäller den mer eller mindre intuitiva och ibland omvälvande erfarenhet som musik kan leda till. Hur gör forskare som bestämmer sig för att använda denna subjektiva erfarenhet? Vilka är vinsterna och riskerna?

Forskare som Lars Berglund, Karin Eriksson, Sven-Olov Wallenstein och Eva Sæther diskuterar frågan utifrån historiska, pedagogiska, analytiska och filosofiska perspektiv.

Föranmälan krävs. Kontakta helena.karlsson@musikaliskaakademien.se för inbjudan.