Oslo

Nordisk Sångsymposium 2023

Symposium

“Betydningen av sang - for kultur, helse, fellesskap og læring”

20-22 september, Oslo, Norge

Sang er et av våre viktigste kulturuttrykk, og spiller en viktig rolle i menneskers liv - fra vugge til grav. I september 2023 arrangeres Nordisk sangsymposium for første gang; en nordisk møteplass for alle som er opptatt av at mennesker synger sammen og av sangens plass i samfunnet. Gjennom presentasjoner, samtaler og sang skapes en arena for deling av kunnskap, inspirasjon og nettverksbygging. Symposiet har et særlig fokus på å fremme aktuell forskning og sangaktiviteter/prosjekter knyttet opp mot kultur, helse, fellesskap og læring.

Från Kungl. Musikaliska Akademien medverkar preses Susanne Rydén i öppningsseminariet “Betydningen av sang - for kultur, helse, fellesskap og læring”.

Se hela programmet här! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.