Kapellsalen, Palaestra et Odeum

Ny musik för gamla instrument | Lund Contemporary 2021

Konsert

Ensemble Mare Balticum sätter sina instrument från medeltiden och renässansen i nytt ljus genom uruppföranden av nyskrivna kompositioner av kompositionsstudenter från Musikhögskolan i Malmö. För att sätta den nya musiken i perspektiv kommer även ett antal äldre stycken (medeltid och renässans), skrivna för samma instrumentbesättning, att framföras. Konserten arrangeras i samarbete med Musik i Syd. Uruppföranden av Hanna Blomberg, Julia Ekström, Veronika Krøll Voetmann, Solveig Lindberg, Elias von Poschek och Eli Tausen à Lava – samtliga studenter för professor Rolf Martinsson, ledamot av Kungl. Musikaliska Akademien.
FRI ENTRÉ!

LUND CONTEMPORARY är en festival för samtida konstmusik som arrangeras av Odeum i samarbete med en rad lokala och regionala aktörer. I ett varierat program blandas nyskriven musik med paneldiskussioner och experimentella upplevelser med interaktiva element. Festivalen har tidigare gått av stapeln 2017 och 2019. På grund av Covid-19-pandemin är 2021 års upplaga uppdelad i två delar – en digital och en publik. Den digitala delen består av ett antal videor som publicerades i februari och mars och finns tillgängliga på festivalens hemsida. Den publika delen börjar 2 juni och kommer att spridas ut över resten av året. Hela Lund Contemporary 2021 ingår i Kungl. Musikaliska Akademiens jubileum.

Läs mer om Lund Contemporary 2021 här Länk till annan webbplats.

Arrangör
Odeum vid Lunds universitet