Ledamotssalen, Kungl. Musikaliska akademien

Sammankomst

Sammanträde för Kungl. Musikaliska akademiens ledamöter.
Endast för Kungl. Musikaliska akademiens ledamöter

Akademien består av cirka 170 svenska ledamöter och 60 utländska, samt fyra hedersledamöter. Bland ledamöterna återfinns musiker, sångare, tonsättare, musikforskare, pedagoger, musikadministratörer och journalister.

Varje år sammanträder ledamöterna vid minst fyra sammankomster som endast är till för ledamöterna.