Kungl. Musikaliska Akademien

Sjungande barn fortbildningsdag med fokus på inkludering

Fortbildningsdag

Onsdag 26 oktober
Hur får vi alla barn delaktiga, oavsett förutsättningar? Ämnet inkludering har lyckligtvis blivit mer aktuellt under senare år, men är också omdiskuterat. Det är inte ovanligt att pedagoger upplever att det som sägs i styrdokument och policys är svårt att omsätta i praktiken.

Sjungande barn vill bidra med kunskap samt konkreta tips och idéer, genom en fortbildnings- och inspirationsdag på temat inkludering. Du får träffa en rad spännande föreläsare och pedagoger som på olika sätt arbetar med barn som möter olika typer av utmaningar i sin vardag.

Utbildningen hålls på Kungl. Musikaliska Akademien.

Läs mer om fortbildningsdagen och anmäl dig här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kulturskolans långa köer hotar svenskt musikliv – läs debbaten här.

Läs om hur du kan stödja Sjungande barn här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Program

09.00 Start – välkomna

09.15–10.00 Föredrag Annelie Sabel: Att arbeta med barn med NPF-diagnoser, funktionsvariationer, m.m.

10.00–10:30 Fikapaus

10.30–11.30 Föreläsning Camilla Romedahl: Barnröstens fysionomi, röst/tal/språkstörningar och hur man kan arbeta med dessa i en barngrupp

11.30–12.15 Föreläsning Linn Hentschel: Sång och genus. Presentation av det senaste inom forskningsområdet

12.15–13.30 Lunch på egen hand

13.30–14.30 Föredrag/workshop Ellinor Ingvar-Henschen: Att arbeta med sång som musikterapeutisk metod inom BUP

14.30–15.00 Fikapaus

15.00–15.45 Workshop Anders Larsson: Hur får jag alla barn i gruppen att känna sig sedda och delaktiga?

15.45 Avslutning


Anmäl dig här! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.