Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, Stockholm

Sveriges äldsta mässa

Seminarium om "Kellnermässan"

Professor Mattias Lundberg och Peter Pontvik berättar om den historiska bakgrunden och musiken i Missa super Lauda Jerusalem från 1598 av Bertil Kellner - den äldsta svenska liturgiska kompositionen med känd upphovsperson. Mässan, som har världspremiär på CD, framförs samma dag kl 20.00 i Tyska kyrkan av Ensemble Villancico. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I samarbete med Stockholm Early Music Festival. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Fritt inträde.

Bartolomeus Kellners Missa Lauda Hierusalem: Den äldsta flerstämmiga Mässan skriven i Sverige

Under 1500-talet var de svenska stiftens katedralskolor blomstrande musikmiljöer. Trots att man under hela seklet sjöng musik från hela Europa jämte vad som förefaller vara mer lokala skapelser, så är det först 1598 som vi har ett flerstämmigt verk av en känd svensk upphovsman, nämligen Bartolomus (Bertil) Kellner.

Om Kellner vet vi varken när han föddes eller när han avled, men däremot att han var i tjänst i såväl Johan III:s som Sigismunds hovkapell, och att han vid ett antal tillfällen ansvarade för musik till högtidliga tillfällen. Mässan i fråga är en sexstämmig så kallad ”imitationsmässa”, där Kellner har utgått från en befintlig motett (Orlando Lassus: ”Lauda Hierusalem”) och genom ett slags variationsförfarande lagt idéer från denna till grund för olika sättningar av Mässans texter. Verket tillkom i en mycket speciell situation och är tydligt beställd för ett tillfälle 1598, då alla inblandade är namngivna: kompositör, beställare, notkopist och leveransdatum. Verket återfinns i källor både från Tyska kyrkan i Stockholm och i Västerås domkyrka. Det finns förhållanden som talar för att Mässan har samband med slaget vid Stångebro, då Västeråsbiskopen Olaus Bellinus i samband med Sigismunds landstigning i Sverige hösten 1598 har påbjudit högtidliga tacksägelsemässor.

Att få till stånd framförande och skivinspelning av detta verk har länge funnits på det svenska musiklivets agenda. Gunnar Larsson och Hans Åstrand strävade efter detta redan på 1960-talet, men av olika skäl har det aldrig kommit till fullföljande. Därför är det nu mycket glädjande att svenska folket nu 2019 kan lyssna till detta fascinerande verk i en inspelning av Ensemble Villancico och instrumentalister under Peter Pontviks ledning. Den 14 december hålls ett forskningsseminarium och skivsläpp i Kungl. Musikaliska akademiens lokaler, följt av ett konsertframförande av Kellnermässan i Tyska kyrkan på kvällen.