Högskolan för scen och musik (Artisten), Göteborg

Symposium: New perspectives on Wilhelm Stenhammar /
Nya perspektiv på Wilhelm Stenhammar, 10-12 november

Seminarium, Konferens

Med anledning av 150-årsminnet av tonsättaren Wilhelm Stenhammars födelse anordnar Kungl. Musikaliska Akademien, i samverkan med Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet, det svenska Wilhelm Stenhammar-sällskapet och Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen, ett symposium med temat ”New Perspectives on Wilhelm Stenhammar”. Vid symposiet presenteras aktuell forskning om Stenhammars kompositioner, hans verksamhet som utövande musiker och hans roll som ledande svensk musikpersonlighet.

I symposiet medverkar musikforskare från Storbritannien, Tyskland och Sverige med bidrag som täcker in ett brett område inom musik-historia, musikteori och konstnärlig forskning. Keynoteföreläsare är professor Signe Rotter-Broman, Humboldtuniversitetet i Berlin, och professor David Grimley, universitetet i Oxford. I symposiet ingår även workshops med pianisten Martin Sturfält och Malva-kvartetten där interpretation av Stenhammars musik står i fokus, samt panelsamtal och konserter.

Anmälan görs per e-post till Stenhammarsymposium@gmail.com snarast. Anmälan ska innehålla namn och telefonnummer samt uppgift om i vilka delar av symposiet (dag och tider) som Du önskar delta.

Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.