S:t Andreas kyrka, Malmö och Koncert Kirken, Köpenhamn

Totally Baroque in London

Konserter

Under vecka 10, 2021 genomför Musikhögskolan i Malmö ett stort barockprojekt, där sång- och stråkstudenter framför operascener och konsertmusik under ledning av Peter Spissky, barockviolin. Sångarna skapar ett musikdramatiskt format för kyrkorummet med lärarna Britta Johansson och Maria Streijffert (sång), Conny Antonov (instudering) och Sara Wilén (scenisk gestaltning). Projektet får bred regional spridning med konserter i Malmö och Köpenhamn.

Program: H. Purcell: Operascener ur Dido och Aeneas, F. Geminiani: Concerto grosso Nr. 12 La Follia, G. F. Händel: Operascener ur Giulio Cesare, J. H. Roman: Ur Golovin- musiken G. F. Händel: Arior och ensembler ur Theodora.

2021-03-12, 15:00 - 17:00, S:t Andreas kyrka, Malmö
2021-03-14, 19:30 - 21:30, Koncert Kirken, Köpenhamn