Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8

Vårt levande musikarv

Heldagsseminarium i arrangemang av SMBF och akademien.
Endast inbjudna.

Seminariet arrangeras av SMBF (Svenska musikbiblioteksföreningen) och vänder sig till musikbibliotekarier, orkesterbibliotekarier och musikarkivarier. För mer information, kontaktakta Pia Shekhter, Göteborgs universitetsbibliotek, pia.shekhter@ub.gu.se.

.