Klaverens Hus, Lövstabruk

Wilhelm Stenhammar 150 år!

Konsert

Tid och datum: 22 augusti 2021 kl. 19.00 - 21.00
Plats: Klaverens Hus (i f.d. Folkets Hus), Lövsta Bruk
Arrangör: Föreningen Klaverens Hus

I år firar vi 150-årsminnet av Wilhelm Stenhammars födelse, mångsidig musiker, tonsättare, dirigent och pianist. Klaverens Hus gör det med en serie konserter med jubilarens musik. Vid en festkonsert den 22 augusti får vi glädjen att uruppföra vissa ungdomsverk – ett knippe sånger till texter av Heinrich Heine (skrivna 1888) och några stycken för piano som blir ett gott tillskott till vår pianorepertoar. Matilda Paulsson, mezzosopran och Martin Sturfält, piano, för dem till det offentliga dopet. Dessutom har vi glädjen att hälsa violinisten och dirigenten Tobias Ringborg välkommen, känd för sina inkännande tolkningar av svensk musik. Tillsammans med Martin Sturfält framför han Stenhammars violinsonat. Martin spelar också valda verk för piano. Stenhammar älskade sin flygel från J.G. Malmsjö som han ansåg vara det instrument som bäst återgav ”den nordiska musikens väsen”, och han kunde inte tänka sig t.ex. Emil Sjögrens verk framföras på något annat instrument. Självklart gäller även detta hans egen musik. Därför kommer en ljuvlig flygel från Malmsjö att klinga, den s.k. ”Guldflygeln”, en praktflygel från 1908 med ett utsökt yttre och en övertonsrik, ljus och lätt klang som gör Stenhammars musik rättvisa. Så får vi en fördjupad förståelse för Stenhammars konstnärskap genom både hans brådmogna och hans fullmogna verk och genom olika tolkningar i hela konsertserien.

Läs mer om evenemanget här Länk till annan webbplats.