Förkortningslista

Förkortningslista

AMA Associé av Musikaliska akademien

AMA-formulär Av associé ifyllt biografiskt formulär

ATA Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet

DTM Stiftelsen Drottningholms teatermuseum

EMS Stiftelsen Elektronmusikstudion fr. 1985 Stiftelsen Elektro-akustisk musik i Sverige

FrKA Kungl. Akademien för de fria konsterna

FST Föreningen Svenska tonsättare

GLA Landsarkivet i Göteborg

GSA Göteborgs stadsarkiv

GU Göteborgs universitet

GUB Göteborgs universietsbibliotek

HSFR Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

HäLA Landsarkivet i Härnösand

IAML International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres

IMC International Music Council

ISCM International Society for Contemporary Music

IVA Ingenjörsvetenskapsakademien

KB Kungl. biblioteket

KMA Kungl. Musikaliska akademien

KMAH Kungl. Musikaliska akademiens handlingar (dess årsskrift 1865-1873)

KMAÅ Musikaliska akademiens årsskrift (1920-1942 publicerad i Svensk tidskrift för musikforskning)

KMH Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (före 1994 se MH)

KrA Krigsarkrivet

KrVA Kungl. Krigsvetenskapsakademien

KT Kungl. teatrarna (i Stockholm, om ej annat anges)

KTH Kungl. Tekniska högskolan

LA Kungl. Lantbruksakademien (fr. 1955 Kungl. Skogs- och lantbruksakademien)

Libris Forskningsbibliotekets databas, se inledning till 2. upplagan

Litt. et art. Litteris et artibus

LLA Landsarkivet i Lund

LMA Ledamot av Musikaliska akademien

LMA-formulär Av ledamot ifyllt biografiskt formulär

LU Lunds universitet

LUB Lunds universitetsbibliotek

MAB Musikaliska akademiens bibliotekt (fr. 1996 Statens musikbibliotek)

MH Musikhögskolan (i Stockholm, om en annat anges; 1941-1971 Kungl. Musikhögskolan; 1971-1993 Musikhögskolan; sedan 1994 Kungl. Muskhögskolan, se KMH)

MK Kungl. Musikkonservatoriet (i Stockholm, om ej annat anges; 1866-1940, före 1866 KMA:s undervisningsverk, fr. 1941 se MH)

MM Musikmuseet (till 1980 Musikhistoriska museet)

MMS Monumenta musicae Svecicae (vetenskaplig utgåva av svensk musik)

MTF Medaljen för tonkonstens främjande

Myggan Myggans nöjeslexikon

NAM Tobias Norlinds allmänna musiklexikon

NE Nationalencyklopedien

NM Nationalmuseum

NOMUS Nordiska musikkommittén, till 1990 Nämnden för nordiskt musiksamarbete

NordM Nordiska museet

RA Riksarkivet

RAÄ Riksantikvarieämbetet

RIdIM Répertoire international d’iconographie musicale

RILM Répertoire international de littérature musicale

RISM Répertoire international des sources musicales

SA Svenska akademien

SB Stadsbibliotek

SBL Svenskt biografiskt lexikon

SHM Statens historiska museum

SibA Sibeliusakademien

SKAP Föreningen Svenska kompositörer av populärmusik

SMB Statens musikbibliotek, f.d. Musikaliska akademiens bibliotek

SMF Stiftelsen Musikkulturens främjande

SMI Stockholms musikpedagogiska institut

SMoK Svenska män och kvinnor

Sohlex Sohlmans musiklexikon (2. upplagan, om ej annat anges)

SoLB Stifts- och landsbibliotek

SPA Svenska porträttarkivet

SSA Stockholms stadsarkiv

SSlA Stockholms slottsarkiv

STEF Samband tónskálda og eiganda flutningsréttar

STIM Svenska tonsättares internationella musikbyrå

STM Svensk tidskrift för musikforskning

SU Stockholms universitet

SVA Svenskt visarkiv

SÄMUS Särskild ämnesutbildning i musik

TONO Norsk Komponistforenings internasjonale musikkbyrå

UB Universitetsbibliotek

UU Uppsala universitet

UUB Uppsala universitetsbibliotek

VA Kungl. Vetenskapsakademien

VaLA Landsarkivet i Vadstena

VHAA Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien

ViLA Landsarkivet i Visby

VVS Kungl. Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg