Nyheter  • Prisade pedagoger och forskare
    Vid högtidssammankomsten belönades även pedagoger och musikforskare. Niklas Haak och Eva Unosson fick ta emot Göran Lagervalls Pedagogstipendium medan Gunnar Spjuth tilldelades Göran Lagervalls Musikstipendium. Joel Speerstra fick ta emot Hilding Rosenbergs stipendium för svensk musikvetenskap och Folke Bohlin tilldelas Harald Göransson stipendiet.

    Läs mer