Nyheter  • Musikaliska akademien efterlyser konsekvensutredning från Musikverket
    I en skrivelse till Statens Musikverk efterlyser Kungl. Musikaliska akademien en konsekvensanalys av neddragningarna inom Musik- och Teaterbiblioteket. Akademien, som tidigare varit huvudman för biblioteket, ifrågasätter uttalandet att man kan uppnå de påstådda samordningsvinsterna genom att kraftigt minska bibliotekets personal.

    Läs mer


  • Kommersiella intressen och felaktiga besparingar ett hot mot musiken i public service
    Kommersiellt oberoende, egen produktion med satsning på svensk musik och svenska artister samt omsorg om den kulturskatt som finns i arkiven bör vara vägledande anser Kungl. Musikaliska akademien i sitt remissyttrande över utredningen ”Nya villkor för public service”.

    Läs mer

Kungl. Musikaliska Akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00