Nyheter

 

Här hittar du den senaste informationen om Kungl. Musikaliska Akademiens musik- och forskningsprojekt, pressmeddelanden, bilder och annat material som kan vara av intresse för media och allmänheten. Som en ledande musikinstitution i Sverige är vi stolta över vårt arbete och vi vill gärna dela vår kunskap och expertis med er. Besök vår nyhetssida regelbundet för att hålla dig uppdaterad om vårt arbete och för att få en djupare förståelse för vår institution och dess betydelse för den svenska musikkulturen.

Presskontakt:
Lova Wallerö, Press- och kommunikationsansvarig
0707630565 • lova.wallero@musikaliskaakademien.se

   • Musikaliska akademien efterlyser konsekvensutredning från Musikverket
    I en skrivelse till Statens Musikverk efterlyser Kungl. Musikaliska akademien en konsekvensanalys av neddragningarna inom Musik- och Teaterbiblioteket. Akademien, som tidigare varit huvudman för biblioteket, ifrågasätter uttalandet att man kan uppnå de påstådda samordningsvinsterna genom att kraftigt minska bibliotekets personal.

    Läs mer


  • Kommersiella intressen och felaktiga besparingar ett hot mot musiken i public service
    Kommersiellt oberoende, egen produktion med satsning på svensk musik och svenska artister samt omsorg om den kulturskatt som finns i arkiven bör vara vägledande anser Kungl. Musikaliska akademien i sitt remissyttrande över utredningen ”Nya villkor för public service”.

    Läs mer