Nyheter • Akademiens preses Gustaf Sjökvist har avlidit
  Det är med stor sorg och saknad som vi tvingas meddela att Kungl. Musikaliska akademiens preses Gustaf Sjökvist efter en lång tids sjukdom avled den 15 februari.

  Läs mer


 • Dags att söka kyrkomusikerstipendium
  Sista dag att söka stipendier ur Johannes Johanssons donation för kyrkomusik är den 7 maj 2015 .

  Läs mer


 • Utdelning av de Frumerie-stipendium
  Cellisten Mats Lidström mottog den 18 februari 2015 ett stipendium om
  50 000 kronor ur Gunnar och Judith de Frumeries stipendiefond.


  Läs mer


 • Presentationsdag för ny svensk orkestermusik
  Tonsättare får möjlighet att visa upp sin nya orkestermusik för orkestrar och arrangörer. Sista anmälan för tonsättare den 3 mars 2015 .

  Läs mer

Kungl. Musikaliska Akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00