Nyheter

 

Här hittar du den senaste informationen om Kungl. Musikaliska Akademiens musik- och forskningsprojekt, pressmeddelanden, bilder och annat material som kan vara av intresse för media och allmänheten. Som en ledande musikinstitution i Sverige är vi stolta över vårt arbete och vi vill gärna dela vår kunskap och expertis med er. Besök vår nyhetssida regelbundet för att hålla dig uppdaterad om vårt arbete och för att få en djupare förståelse för vår institution och dess betydelse för den svenska musikkulturen.

Presskontakt:
Lova Wallerö, Press- och kommunikationsansvarig
0707630565 • lova.wallero@musikaliskaakademien.se

  • Sverige och Norge nominerar fäbodbruk till kulturarv
  På Unescos lista över immateriellt kulturarv finns traditioner, seder och bruk från hela världen. Syftet är att synliggöra och öka medvetenheten om kulturarvens betydelse. Nu nominerar svenska regeringen, tillsammans med Norge, fäbodbruk till listan. För att komplettera nomineringen ombads Kungl. Musikaliska Akademien att skriva ett av många stödbrev, avgörande för ärendets behandling.

  Läs mer


 • KMA kritisk till förslaget att slopa elevens val
  Kungl. Musikaliska Akademien (KMA) ställer sig kritisk till förslagen i promemorian Bättre anpassad undervisningstid i grundskolan, specialskolan och sameskolan (Dnr U2022/04085). Promemorian föreslår att elevens val slopas för grundskolan, specialskolan och sameskolans timplan för att i stället omfördela timmarna till natur- och samhällsorienterade ämnen.

  Läs mer


 • Dags att söka nationella stipendierna
  Ansökan stängd

  Läs mer


 • Svensk musikutbildning behöver stärkas
  Inom ramen för projektet Musiklyftet publicerar idag Svensk Scenkonst, Kungl. Musikhögskolan och Kungl. Musikaliska Akademien en rapport om utbildningens betydelse för svenska musikers konkurrenskraft. Framgångarna för svenskt musikliv bygger på tidig introduktion till musiken och relevanta utbildningsmöjligheter på alla nivåer – från förskola till högre utbildning. Idag hotas musiklivets kompetensförsörjning av brister inom alla utbildningsnivåer och en osammanhängande utbildningskedja.

  Läs mer


 • Namninsamling för Musikaliska Kvarteret med över 23 000 underskrifter
  En namninsamling till stöd för Musikaliska Kvarteret, initierad av Sofia Winiarski, har samlat in över 23 000 underskrifter. Bakgrunden är att en rad scener i Stockholm har tvingats stänga de senaste tio åren och nu hotas även Musikaliska Kvarteret, som hyser inte mindre än fyra livescener, en hel orkester (Blåsarsymfonikerna), samt Kungl. Musikaliska Akademien.

  Läs mer


 • A Woman's Battle Cry
  Idag på internationella kvinnodagen vill vi höja vår röst för de kvinnor i världen som inte tillåts använda sin. I december 2022, förvisade talibanerna i Afghanistan kvinnor från sina arbetsplatser. Några dagar senare släppte dessa två anonyma kvinnor en kampsång på Twitter.

  Läs mer